LSIS UTENOS APSKRITIES STATYBOS  INŽINIERIŲ  KLUBAS
Į.k.193311726.
Utenio a. 6, LT-28244  Utena  
Telefonas:  (8-610) 10636

el. paštas:    utenalsis@gmail.com


 a/s LT987300010002607204, „Swedbank“, AB
 
Gavėją rašyti sekančiai :
LIETUVOS STATYBOSINŽINIER.SAJ.UTENOSAPSKR.STATYBOS INŽINIE
 

 
Klubo buhalterijos telefonas:  (8-389) 50213
Kęstučio g. 4-5, LT-28242 UTENA
el. paštas: vb@verslobarometras.lt