Profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtintos LR aplinkos ministro

ĮSAKYMU DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. D1-704

Galiojanti suvestinė redakcija