Profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtintos LR aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-821 ir skelbiamos Žin., 2012-10-18, Nr. 121-6080

 

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2016-12-08