Utenos apskrities statybos inžinierių klubas įsikūrė 1997 sausio mėnesį ir šiuo metu vienija apie 100 narių. Tai statybos inžinieriai iš Utenos, Visagino, Zarasų, Ignalinos, Anykščių miestų.  Apie du trečdalius Utenos apskrities klubo narių turi statybos vadovo bei techninės priežiūros vadovo kvalifikacijas. Taip pat turime specialistų, dirbančių pagrindinėse statybos veiklos srityse, atestavimo komisiją.

 

Nuo įkūrimo pradžios iki 2005-ųjų gegužės devintosios mūsų klubo pirmininke buvo Gražina Lygnugarienė, vėliau pirmininko pareigas ji perleido Valdui Kauliniui. Aktyviausi  klubo nariai (klubo branduolys) nuo pat jo įkūrimo yra Virginijus Žalkauskas, Gintautas Pranckūnas, Rimas Samkus, Romas Savičius, Gintautas Gaivenis, Aloizas Suveizdis, Jonas Pilipavičius, Jelena Galiaminskaja, Vladimir Kargin, Romas Jogminas.  Klubo veikloje aktyviai dalyvauja nariai (inžinieriai)  Jonas Žusinas, Jonas Spietinis, Vijolė Satkauskienė, Vaclav Chmelevskij, Kęstutis Černius, Valerij Vitkvskij, Vida Maišėnienė, Artūras Gudavičius, Alvydas Rudokas, Rimantas Gražys ir kiti.

 

   

Pagrindinis Utenos statybos inžinierių klubo tikslas - švietėjiškas darbas. Per daugiau nei 19 veiklos metų  esame suorganizavę apie 100 seminarų. Juose savo srities profesionalai skaito pranešimus klubo nariams aktualiomis temomis - apie statybos inovacijas ir jų pritaikymą praktikoje, technologijų bei statybinių medžiagų naujoves,  padeda įgyti daugiau žinių, nepasiklysti įstatymų labirintuose ir konsultuoja visais klubo nariams iškilusiais klausimais.Įgytų žinių Klubo nariai neslepia, paklausti, jie visad gali perduoti gautą informaciją specialistams apie atestavimo tvarką, naujausius normatyvinius dokumentus, statybinių įmonių atestavimą ar kitas aktualias temas apskrities rajono statybinių organizacijų vadovams. Nemažai narių teikia savo nepriklausomą nuomonę techniniais, ekspertizių ir juridiniais klausimais, susijusiais su statybomis, kartu su kitais LSIS delegatais  dalyvauja Europos sąjungos (ES) statybos inžinierių veikloje.

 

Klubas didelį dėmesį skiria energetinių resursų taupymui. Renovuodami pastatus, modernizuodami šildymo sistemas, tobulindami energetines sistemas, klubo nariai atsižvelgia ne į greitą pelną, o į medžiagų ar technologijų įtaką gamtai bei visuomenei. Stengiamės užkirsti kelią nuodingoms ar gamtą teršiančioms statyboms – juk sveikata žmogui svarbiausia.

 

Utenos Klubo narių gretose yra Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnautojų, teigiamai veikiančių viso klubo veiklą. Įmonėms, norinčioms gauti kvalifikacijos atestatą, inspekcija išduoda rekomendacijas, tad Klubo nariai agituoja statybos įmonių vadovus siųsti tik atestuotis specialistus, dirbančius pagrindinėse statybos veiklos srityse. Išduodant leidimus statyti pastatus, inspektoriai reikalauja sutarties statytojo bei atestuoto techninio prižiūrėtojo, tuo pačių skatindami kuo daugiau statybos inžinierių gauti techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestatus.

 

Utenos Klubo įstatuose didelė reikšmė yra skirta statybos inžinieriaus prestižo kėlimui. Deja, tačiau mažose statybinėse organizacijose ( pav. Ind. statybinėse organizacijose, uždarose statyb. įmonėse ), sparčiai mažėja inžinierių ir techninių darbuotojų, o tai atsiliepia darbų kokybei. Mes norime šią situaciją keisti. Kiekvienais metais rengiame paskaitų kursą, kurį išklausęs kiekvienas specialistas gali pratęsti atestatą, neišvykdamas iš savo regiono. 

 

Mes džiaugiamės, jog Utenos Klubo veikla turėjo didelę teigiamą įtaką keliant narių aktyvumą, bendruomeniškumą, įgyvendinant statybų technines ir organizacines naujoves, ugdant inžinierių  kūrybinį potencialą, leidžiant pasireikšti vaizduotei ir išradingumui. Mūsų narių iniciatyva padėjo kaupti mokslo ir technikos žinias, dalintis patirtimi, skleisti technologines naujoves bei populiarinti inovacijas, lengvinančias darbus. Dalyvavimas klube mums – tai visų pirma bendravimas su kolegomis, draugystės, o ne konkurencijos ugdymas, lavinantis  mūsų gebėjimus ir grindžiantis kelią bendradarbiavimui, atnešančiam teigiamų rezultatų visiems.

 

Išsamesnė informacija apie Utenos apskrities statybos inžinierių klubą  platinama apskrities rajonų statybinėse organizacijose, įvairiose privačiose firmose.